Võta ühendust EasyFeedbackiga

Sinu tagasiside liigutab maailma

KANTSELEID

Leiad meid aadressil:

Easy Feedback token OÜ

Estonia

Workland Vabaduse Pärnu mnt 12, oficina 210
Tallin 10146
Estonia

Meili kontakt:

PRESSIDE KOMPLEKT

Esile tõstetud

Failid

EasyFeedback-logo
logo-texto-1.png

Copyright © 2022 | Easy Feedback Token OÜ

Juriidiline tekst      Tingimused      FAQ
e-residency-company

EasyFeedback Token OÜ on Eestis registreeritud ettevõte numbriga 14718043 ja litsentsiga FVT000423 virtuaalse valuutateenuse osutamiseks.